18.2 Informació important atletes

Dave Castro ens sorprèn amb un doble WOD en aquesta 2a setmana dels Open Games. Cada un dels WOD’s tindrà un resultat i puntuaran de forma independent.

En una finestra de 12′, s’ha de realitzar:

WOD 18.2:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 reps for time:

Dumbbell squats

Bar-facing burpees

WOD18.2a:

1 Rep max. Clean

(En el temps restant fins als 12′)

NOTES:

El pes mínim de les Dumbbells en versió RX serà de 22,5kg pels nois i de 15kg per les noies. En versió Scaled el pes mínim serà de 15kg nois i 10kg noies.

El resultat del 18.2 serà el temps realitzat en el WOD. Si algú no acaba en els 12′, el resultat serà el número de repeticions realitzades. Si algú no acaba el 18.2, no haurà d’introduir el resultat del 18.2a.

Si l’atleta acaba el 18.2 abans del time cap de 12′, utilitzarà el temps restant per buscar: 1 RM CLEAN.

  • Es poden realitzar tants intents com es vulgui, però només comptarà el pes de la repetició realitzada més pesada.
  • El mínim augment de pes entre repeticions serà de 0,5kg.
  • El resultat s’introduirà en Kilos.
  • És obligatori l’ús de “collars” en els diferents intents.
  • Ens poden ajudar a canviar el pes de la barra entre aixecaments.
S’ha d’utilitzar la mateixa barra per el 18.2 i el 18.2a. Durant el 18.2 la barra pot estar carregada amb qualsevol pes, però el diàmetre del disc ha de ser com a mínim de 18 polzades (46 cm).TIEBREAKEl resultat del 18.2a inclourà un TIEBREAK, que serà el resultat del 18.2. Si 2 atletes aixequen el mateix pes en el 18.2a, l’atleta que hagi acabat més ràpid el 18.2 estarà per sobre en la classificació.

STANDARDS:

IMPORTANT Descarregar Scoresheet (full per jutjar-se en PDF)

S’ha de començar totalment estès. NO és vàlid Squat clean en la primera repetició de cada sèrie per a que compti com una repetició d’Squat.

No és necessari tenir la Dumbell agafada amb la mà durant els Squats.

En la part inferior s’ha de trencar el paral·lel, és a dir, el plec del maluc ha de passar per sota del genoll.

BAR-FACING BURPEE

El burpee s’ha de fer perpendicular i de cara a la barra.

El pit i les cuixes han de tocar el terra. El cap de l’atleta no pot estar per sobre la barra.

En el salt, és obligatori saltar i caure amb els 2 peus a terra a la vegada.

Per baixar i per aixecar-nos del terra s’ha de fer amb els 2 peus a la vegada.

CLEAN

La barra comença al terra. Hang clean no està permès.

La repetició acaba amb una extensió total (maluc i genolls) amb la barra recolzada a les espatlles.

Serà vàlid Power Clean, Squat Clean i Split Clean.

Recordeu que cal que el WOD sigui jutjat per un coach o jutge preferentment, o per un atleta sempre i quan tingui la supervisió d’un coach. Si pel contrari no us jutja ningú o no esteu en un Box afiliat, cal que us graveu, penjeu el vídeo a Youtube i adjunteu l’enllaç a l’hora de penjar el resultat a la plataforma Fitnessacross.

COM PENJAR EL RESULTAT

Cal introduir el resultat a la nostra pàgina web independentment de si també l’introdueixes o no a la pàgina dels Open Games. El procediment és el següent:

  • Entrar amb el teu usuari i contrassenya a la pàgina http://fitnessacross.com/accede-registrate
  • S’han d’introduïr 2 resultats, el 18.2 i el 18.2a (+ TIEBREAK) que puntuaran com a 2 WOD’s diferents.
  • Assegura’t que esculls la versió correcta:  RX o SCALED. Si fas el 18.2 SCALED, el 18.2a també serà SCALED i s’anirà darrere de qualsevol atleta que hagi fet el 18.2 en RX, per tant, fica també scaled en el 18.2a.
  • Per introduir el resultat s’ha de posar el temps del 18.2 (si no s’acaba el WOD el resultat seran repeticions). El resultat del 18.2a seran els Kilos de la repetició més pesada aconseguida. En el 18.2a s’ha d’introduïr el TIEBREAK (coincideix amb el temps del 18.2).
  • Recordeu que la data límit per introduir el resultat és dilluns 05/03/17 a les 23:59h, però us recomanem que no ho deixeu per l’últim moment.