JUTJAR I GRAVAR WOD’S CLASSIFICATORIS

Des de CrossFit SJD, com a organitzadors dels Mediterranean Games, volem donar el nostre punt de vista sobre el tema de gravar o no en vídeo els WOD’s classificatoris d’aquesta competició.

Primer de tot, creiem plenament en el “Fair Play” i en que si una cosa t’ensenya el CrossFit és que no serveix de res mentir i no complir el reglament, tard o d’hora el CrossFit sempre t’acaba ficant a lloc.

Segon, els Mediterranean Games pretén ser una competició el més professional i competent possible, dins de les nostres possibilitats, però no deixar de ser una competició “amateur” on per exemple no s’anuncien els premis per als guanyadors, ni en metàl·lic ni d’una altra manera. Si finalment aconseguim que mitjançant patrocinadors, etc. en poden haver, n’hi hauran, però si no doncs no.

Tercer, com a propietaris d’un Box sabem de la dificultat que comporta per exemple en la gestió d’espais i material, de temps i horaris, etc. quan atletes del Box han de fer un WOD classificatori i gravar-lo. A més a  més, els Open Games és una competició on el nº d’inscrits en algun Box’s és molt elevat, i juntament amb el fet que el termini de realització de cada WOD és molt just, fa que no sigui gens senzill que la gent hagi de gravar els classificatoris, ni per l’atleta ni pels Box’s que han de gestionar-ho.

Quart, en l’únic precedent que tenim, el de l’any passat, no es va demanar vídeos dels WOD’s classificatoris i estem convençuts que qui va arribar a la final va ser pels seus propis mèrits i ho va fer en la posició que li corresponia. Qualsevol dubte que algú pugui tenir sobre això, creiem que és infundat, i si és així des del nostre punt de vista no fa cap bé a la comunitat, si no el contrari.

NORMATIVA SOBRE JUTJAR I GRAVACIÓ DELS WOD’S CLASSIFICATORIS

mediterraneanweblogosup073-2

Tot i el mencionat anteriorment, hem decidit prendre la següent mesura per tal d’intentar garantir uns classificatoris el més néts i justos possibles:

Com a organitzadors dels Mediterranean Games ens reservem el dret de demanar als atletes classificats el vídeo realitzant el WOD 17.4 i/o 17.5 com a un dels requisits previs a la inscripció per a la fase final. Per tant, cal que els atletes que tinguin possibilitats de classificar-se un cop transcorregut el 3r WOD classificatori (17.3) que es gravin durant la realització dels 2 darrers WOD’s, ja que hi ha la possibilitat que un cop acabats els Open se us demanin previ a la inscripció.

Recordar també que cal que cada WOD classificatori es faci amb la presència d’una persona encarregada de comptar i validar les repeticions d’acord amb la normativa del WOD concret que serà anunciada en la pàgina “games.crossfit.com” la matinada del dijous. La persona que fa de jutge serà preferentment Coach o Judge, però també podrà ser un altre atleta participant sempre i quan aquest tingui la supervisió o vist i plau d’un Coach o Judge Oficial.

Recordem també que els atletes que participin per lliure sense formar part de cap Box afiliat, sí que caldrà que es gravin en tots els WOD’s del Open. A més a més, a l’hora d’inscriure cal que ens contactin explicant el seu cas.

Per últim, comentar que com a organitzadors de la competició intentarem vetllar per a una classificació el més justa possible i que per això ens reservem el dret de que en cas que ho considerem oportú indagar sobre possibles resultats “sorprenents”, “estranys” que veiem durant el transcurs dels classificatoris, i en cas de confirmar-se com a resultat no vàlid, actuar en conseqüència contra l’atleta i/o Box al que pertany l’atleta en forma de modificar la puntuació o desqualificant-lo.

Aprofitem per a desitjar-vos molta sort i “fair play” en aquests Open!